Các hoạt động vui chơi trên biển vào mùa hè!

 

Summer by the Sea in Ibaraki

Kurumi Castle Tokai!

Ibaraki summer sun norimizusu leaving!

이바라키 보내기 보내기 보내기!

มา อิ กิ กิ กิ กิ กิ กิ กิ กิ!

Các hoạt động vui chơi trên biển vào mùa hè!

Ibaraki is blessed with 190km of coastline offering a rich natural environment, stunning views of the Pacific Ocean, as well as swimming beaches, hot springs and delicious fresh seafood.

Coast-Ibaraki Like Surface Facing Pacific Ocean, 190 Km North-South Yantai, Natural Scenic Beauty. Drowning Sea Bathing Sea Outside,还有Spring Hot, Korea Specifically Korea, Korea Shi Shi Manner.
This Year’S Summer Sky, Kurusu Castle Castle?

Ibaraki-Like Sea-Facing Pacific, Yunan North North Total Length 190Km.
Recession Aruri Beautiful Scenic View Beaches Extravaganza, Healing Healing Spring Sum Sum Summonial Seafood Freshness Shi Shi Superclass Recommendation Lost Specials.
This Summer’S Summer Sea Bream-Like Sea Salary你most refreshing enjoyment group!

Hyeon Haean Eun Ibalaki Taepyeong-yang E Injeob Hago Iss-eumyeo Nambug Eulo Gil-i 190 Km Ibnida.
Jayeon Gyeong-gwan I Aleumdaumyeo Haesuyog Gwa Oncheon, Haesanmul
Deung

190 190 190 190 กม 190 190 190 190 190 190 190 190

Bờ biển của tỉnh Ibaraki hướng ra Thá Bình Dương, trải dài 190 km từ Bắc tới Nam.

 

Official Swimming Areas

Bathing pot

Beach shinsuke

소개 소개

Moth

Giới thiệu những bãi tắm biển tại Ibaraki

There Are 18 Designated Swimming Beaches In Ibaraki Prefecture. These Beaches Are Characterized By Their Gentle Waves And Wide, Shallow Beaches. Ibaraki’S Beaches Also Offers Easy Access From Tokyo And A Safe And Clean Beach Environment.
Please Visit An Official Swimming Area If You Want To Do not swim on non-official beaches or outside of the swimming season as conditions can be dangerous.

A face-to-face Pacific-inspired 茨 18 场 为,,,, 卫卫 ty ty
Safety.

Agata 18處Beach,穩
come come come Tokyo came, environment,當當safety.

약 18 수심 특징
있습니다 있습니다 있습니다 있습니다.

ประมาณ 18 ประมาณ ประมาณ สะอาด ประมาณ ประมาณ ปลอดภัย ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ

Có khoảng 18 bãi tắm ở Ibaraki với đặc trưng là các bãi tắm rộng, nước nông đi kèm với những làn sóng hiền hòa. Mỗi bãi biển đều rất gần Tokyo và được đảm bảo về mặt vệ sinh, an toàn kỹ lưỡng.

Isohara Futatsushima Beach

Yusuhara Niyu beach bathing area

Kashihara Nijima beach

해수욕장 ツ (Tsu)

Moth

Bãi biển sohara Futatsushima

 • Area: Kitaibaraki, Northern Ibaraki
 • Area: Reihoku: Kitaibaraki City
 • Area: Reihoku: Kitaibaraki City
 • 지역: 현북: 시 시 시
 • บริเวณ: ทาง อ: อ. อ กิ กิ กิ
 • Khu vực: Phía bắc Ibaraki: thành phố Kitaibaraki
 • Swimming Season: July 21st-August 16th
 • Possible swimming period: July 21-August 16
 • Opening date: July 21-August 16
 • 월 월: 7 월 20 일 8 월 16 일
 • 21 21 21 21 21 -16 -16 -16 -16 -16 -16 21 21 21.
 • Ngày có thể bơi: Ngày 21 tháng 7 đến ngày 16 tháng 8
 • Futatsushima, a distinctive island in the bay, is the symbol of this beautiful beach.
 • You can see the view destination place.
 • Beautiful white sand coast sea-to-shore sea, return possible more than simultaneous view human beings target “two islands”.
 • “후타 쓰시마” 있습니다 있습니다.
 • เพลิดเพลิน ฟุ “ฟุ ทา โขด ((” (2 2 โขด)
 • Bạn cũng có thể chiêm ngưỡng biểu tượng Futatsushima
 • By car: 4km from Kitaibaraki IC on the Joban Expressway
 • Self-restraint: Jingjeong Expressway “North Ibaraki IC” 4 km
 • By car: Run Joban Expressway, lower 4 km after the Kita-Ibaraki interchange road.
 • 로 로: 기타 기타 “기타 이바라키 IC” 에서 4 km
 • รถยนต์: ประมาณ 4 กม. จาก Kitaibaraki IC บัน บัน บัน
 • Di chuyển bằng xe ô tô: Khoảng 4 km t ừ Kitaibaraki IC trên Joban Expressway
 • Car Park: 50 spaces (free)
 • Stopped: 50 units (excluded)
 • Stop: 50 (no charge)
 • 주차장: 50 대 (무료)
 • 50 50 50 50: 50 คัน (ฟรี) ้
 • Bãi đỗ xe: 50 xe (mi ễ n phí)
 • By train: Get off at Isohara Station or Otsuko Station on the JR Joban Line
 • Telephone: JR Tokiwa “Shigarawara”, “Otsu Minato” Shimogamo
 • Train: Get off at JR Joban Line “Sugawara Line” and “Otsu Port Line”
 • 조반 JR: JR 이소 선 선 “” “” / 오오 오오 항역 항역 항역
 • ลง ลง: ลง รถไฟ JR JR รถไฟ รถไฟ รถไฟ
 • Di chuyển bằng tàu: Xuống tại ga Isohara eki hoặc ga Otsuko, JR Joban Line.
 • Industries: Kitaibaraki City Tourism Association, 0293-43-1111
 • Contact: Kitaibaraki City 观光 Meeting Meeting: TEL: 0293-43-1111
 • Note: Kitaibaraki City 觀 觀 TEL: 0293-43-1111
 • 293 사항: 293 293: 293: 0293-43-1111
 • Contact: สมาคม เภ ตะ กิ กิ กิ กิ TEL: 0 293-43-1111
 • Liên lạc: Hiệp hội du lịch thành phố Kitaibaraki: TEL: 0293-43-1111

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Takahagi Beach

Takatsuki Sea Bather

Takatsuki beach

해수욕장 T (Takatsuki beach)

Moth

Bãi biển Takahagi

 • Area: Takahagi, Northern Ibaraki
 • Area: Reihoku: Takatsuki City
 • Area: Reihoku: Takatsuki City
 • 지역: 현북: 시 시 시
 • บริเวณ: ทาง อ: อ. ฮา ฮา กิ กิ
 • Khu vực: Phía Bắc Ibaraki: Takahagi
 • Swimming Season: July 14th-August 16th
 • Possible swimming period: July 14-August 16
 • Opening date: July 14-August 16
 • Point 7: 7 points 14 points 8 points 16 points
 • 13 13 13 13: 13 ค. ค. -18 ส. ค.
 • Ngày có thể bơi: Ngày 14 tháng 7 đến ngày 16 tháng 8
 • Just 10 minutes walk from Takahagi Station, this wide, shallow, beach is known for its white sands and blue seas.
 • high Minutes 10. Asashima Clean Sea Bream White Slap, White Man In Mantan, Embarrassed Whole-Body Release Pine.
 • A 10-minute bell on the off-highway. Ocean Strike, Hakusha Kaito, Scenic Beauty.
 • 걸어서 10 pieces. 바다 입니다 입니다 입니다.
 • ประมาณ 10 สวยงาม การ น้ํา แนว และ ทราย ขาว ของ ของ การ ระหว่าง ตาม ทะเล และ ขาว สี สี สี สี สี สี สี สี
 • Khoảng 10 phút đi bộ từ ga Takahagi. Điểm lôi cuốn của bãi biển này là bãi tắm rộng, nước nông bên bờ cát trắng.
 • By car: 5 kilometers from Takahagi IC on the Joban Expressway to the city centre.
 • Self-restraint: 5 Ab 到 to reach About 5km
 • Car: Jokjeong Express Highway, Lower 5 km after “Takatsuki” interchange road.
 • 자동차 조반: 조반 조반 “조반 IC” 까지 km 5km
 • รถยนต์: ประมาณ 5 กม. จาก Takahagi IC บัน บัน บัน
 • Di chuyển bằng xe ô tô: Từ Takahagi IC, khoảng 5km trên Joban Expressway
 • Car Park: 200 spaces (paid)
 • Stop: 200 units (收费)
 • Stop: 200 vehicles (with expenses)
 • Persimmon: 200 persimmon (유료)
 • 200 200 200: 200 200 (เสีย: ้) ้
 • Bãi đỗ xe: 200 xe (có mất phí)
 • By train: Get off at Takahagi Station on the JR Joban Line
 • Telephone: JR JR “Takasu” 2nd base
 • Train: Get off at JR Joban Line “Takasu”
 • 로 JR: JR 다카 다카 “다카 하차 하차” 하차
 • ไฟ์ ไฟ์: ลง รถไฟ JR รถไฟ บัน รถไฟ
 • Di chuyển bằng tàu: Từ JR Joban line, xuống tại ga Takahagi
 • Industries: Takahagi City Tourist Association, 0293-23-7316
 • Name: Takahata City Association of Lights Association of Japan TEL: 0293-23-7316
 • Note: Takatsuki City Light Light 會 TEL: 0293-23-7316
 • 293 사항: 293 293 :: 293: 0293-23-7316
 • Contact: สมาคม เภ ทา กิ กิ TEL TEL: 0293-23-3316
 • Liên lạc: Hiệp hội du lịch thành phố Takahagi TEL: 0293-23-3316

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Ishihama Beach

Itahama beach bath

Ishigo beach

I 해수욕장 I (Ishihama Beach)

Moth

Bãi biển Ishihama

 • Area: Hitachi, Northern Ibaraki
 • Area: Reihoku: Hitachi City
 • Area: Reihoku: Hitachi City
 • 지역: 현북: 시 시
 • บริเวณ: ทาง อ อ: อ. จิ จิ จิ
 • Khu vực: Phía bắc Ibaraki: Hitachi
 • Swimming Season: July 14th-August 19th
 • Possible swimming period: July 14-August 19
 • Opening date: July 14-August 19
 • Point 7: 7 points 14 points 8 points 19 points
 • 14 14 14 14. 14. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8
 • A beautiful white sandy beach surrounded by green pine trees.
 • A natural beauty of the sea, with a color of pine forest and whiteness.
 • Ubiquitous white sand sea vermilion pine forest beautiful beach.
 • 입니다 입니다 입니다 입니다.
 • ซึ่ง ความ ซึ่ง ถือ เป็น ที่ มาก มาก ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง
 • Màu xanh của đồi thông hòa lẫn với màu trắng của bờ cát trắng tạo nên một không gian tuyệt đẹp.
 • By car: 8 minutes from Hitachi-Kita IC on the Joban Expressway.
 • Self-restraint: About 8 minutes of “Junjeong IC” on Changchun Expressway
 • By Car: Driving regular high-speed road, lower “Hitachi Kita” interchange road, about 8 minutes bell demand.
 • 조반 히타치: 히타치 IC 북 IC 분 8 분
 • รถยนต์: ประมาณ 8 จาก Kit Hitachi Kita IC โจ โจ บัน
 • Di chuyển bằng xe ô tô: Khoảng 8 phút từ Hitachi-Kita IC trên Joban Expressway.
 • Car Park: Paid car park available
 • Stop: Arisu Stop
 • Stops: Expense stop
 • 주차장: 있음 있음
 • ที่ ถี่: จอด ต้อง ถ้ ถ้ ถ้ ถ้ ถ้
 • Bãi đỗ xe: Có bãi để xe, mất phí
 • By train: 10 minutes by bus from Juo Station on the JR Joban Line.
 • Telephone: About 10 minutes on board the JR Tokuen “Ten Oo”
 • By train: Get off at JR Joban Line “Teenou” and get off at 10 minutes by bell about 10 minutes.
 • Tow line: JR tow line “Warb line” tow line 10
 • ประมาณ ประมาณ: ประมาณ 10 รถไฟ JR รถไฟ สาย บัน
 • Di chuyển bằng tàu: Khoảng 10 phút đi xe bus từ ga JUO, JR Joban line
 • Industries: Hitachi Tourism & Local Products Association, 0294-51-3972
 • 咨询: Hitachi City Association of Light and Light TEL: 0294-51-3972
 • Note: Hitachi City Shinko Industry Co., Ltd. TEL: 0294-51-3972
 • 사항 사항: 관광 협회 0 0 0: 0294-51-3972
 • Contact: สมาคม ท่องเที่ยว อํา อ ฮิ จิ จิ Tel: 0294-51-3972
 • Liên lạc: Hiệp hội du lịch và sản phẩm địa phương TEL: 0294-51-3972

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Kawajiri Beach

Kawajiri Beach

Kawajiri Beach

Ji K (Kawajiri Beach)

Moth

Bãi biển Kawajiri

 • Area: Hitachi, Northern Ibaraki
 • Area: Reihoku: Hitachi City
 • Area: Reihoku: Hitachi City
 • 지역: 현북: 시 시
 • บริเวณ: ทาง ของ อ: อ. ตา จิ จิ
 • Khu vực: Phía bắc Ibaraki: Hitachi
 • Swimming Season: July 14th-August 19th
 • Possible swimming period: July 14-August 19
 • Opening date: July 14-August 19
 • 월 7: 7 월 14 일 8 월 19 일
 • 14 14 14 14. 14. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8
 • The shallow waters of this beach make it the perfect spot for families.
 • 风 适 适 假 假 假.
 • 穩, 合 合一 戲水.
 • 곳 입니다 입니다 입니다 입니다 입니다 입니다.
 • เหมาะ ยิ่ง การ แบบ เหมาะ เป็น ยิ่ง ใน ครอบครัว ครอบครัว ครอบครัว ครอบครัว
 • Bãi biển rộng, nước nông với là n sóng hiền hòa. Phù hợp với các gia đình.
 • By car: 5 minutes from Hitachikita IC on the Joban Expressway.
 • Self-restraint: about 5 minutes on the high-speed public road “Hitachi Kita IC”
 • By Car: Driving regular high-speed road, lower “Hitachi Kita” interchange road, about 5 minutes bell about demand.
 • 로 로: 조반 히타치 IC “IC 약 5 분
 • รถยนต์: ประมาณ 5 จาก Kit Hitachi Kita IC ทางด่วน น้ น้ น้
 • Di chuyển bằng xe ô tô: Khoảng 5 phút từ Hitachikita IC, Joban Expressway
 • Car Park: Paid car park available
 • Stop: Arisu Stop
 • Stops: Expense stop
 • 주차장: 선 히타치 IC 북 IC 약 5 약
 • ที่ ถี่ ถี่: จอด จอด ที่ ต้อง รถ รถ รถ รถ
 • Bãi đỗ xe: Gửi xe có mất phí
 • By train: 10 minutes by taxi from Juo Station on the JR Joban Line.
 • Telephone: Approx. 10 minutes on board with JR Jr.
 • By train: Get off at JR Joban Line “Teenou” and get off at 10 minutes by bell about 10 minutes.
 • Tow line: JR tow line “Warb line” tow line 10
 • ไฟ์ ประมาณ: แท็กซี่ 10 รถ จาก รถไฟ รถไฟ JR สาย สาย บัน
 • Di chuyển bằng tàu: Từ ga Juo, Joban line, đi taxi hết tầm 10 phút.
 • Industries: Hitachi Tourism & Local Products Association, 0294-51-3972
 • 咨询: Hitachi City Association of Light and Light TEL: 0294-51-3972
 • Note: Hitachi City Shinko Industry Co., Ltd. TEL: 0294-51-3972
 • 사항 사항: 관광 협회 0 0 0: 0294-51-3972
 • Contact: สมาคม ท่องเที่ยว อํา อ ฮิ จิ จิ Tel: 0294-51-3972
 • Liên lạc: Hiệp hội du lịch và sản phẩm địa phương Hitachi TEL: 0294-51-3972

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Ose beach

Meeting beach

Ayase beach

Ise) (Aise beach)

Moth

Bãi biển Ose

 • Area: Hitachi, Northern Ibaraki
 • Area: Reihoku: Hitachi City
 • Area: Reihoku: Hitachi City
 • 지역: 현북: 시 시
 • บริเวณ: ทาง ของ อ: อ. ตา จิ จิ
 • Khu vực: Phía bắc Ibaraki: Hitachi
 • Swimming Season: July 14th-August 19th
 • Possible swimming period: July 14-August 19
 • Opening date: July 14-August 19
 • 월 7: 7 월 14 일 8 월 19 일
 • 14 14 14 14. 14. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8
 • You can also go rockpooling or gather shellfish!
 • Distance range Hitachi 站 Recent sea baths. 以 以 以 以 边
 • Coral Reef Coral Reef Sea Life Reef.
 • 히타치 있습니다 있습니다 있습니다 있습니다 있습니다.
 • เพลิดเพลิน การ บริเวณ หิน เพลิดเพลิน กับ หิน หิน หิน หิน หิน
 • Bói biển gần nh trt từ công vien Hitachi. Có thể vui chơi trên rạn đá ểá ể biển
 • By car: About 15 minutes from Hitachi-Chuo IC on the Joban Expressway.
 • Self-restraint: 从 H H “Hitachi Chuo IC” about 15 minutes
 • Car: Driving regular high-speed road, lower “Hitachi Central” interchange road, about 15 minutes bell about demand.
 • 로 로: 히타치 히타치 IC “IC 약 분 15 분
 • รถยนต์: ประมาณ 15 ūō ūō Hitachi Ch ūō IC โจ บัน บัน
 • Di chuyển bằng xe ô tô: Khoảng 15 phút ừ Hitachi-Chuo IC trên Joban Expressway
 • Car Park: Paid car park available
 • Stop: Arisu Stop
 • Stops: Expense stop
 • 주차장: 있음 있음
 • ที่ ถี่ ถี่: จอด จอด ที่ ต้อง รถ รถ รถ รถ
 • Bãi đỗ xe: Có bãi đỗ xe mất phí
 • By train: A 10-minute walk from Hitachi Station Beach Exit.
 • Telephone: 从 JR Joban “Hitachi co (coast entrance)” 步 10 about 10 minutes
 • Train: At JR Joban Line “Hitachi-Koto” (Coast Exit), get off at Kamuikoku exit direction, for about 10 minutes.
 • JR train: JR JR train “Jam (역) 역 10 JR
 • ไฟ์ ประมาณ: ประมาณ 10 จาก รถไฟ รถไฟ รถไฟ JR สาย บัน บัน
 • Di chuyển bằng tàu: Khoảng 10 phút từ ga Hitachi, tại Kaigan-guchi
 • Industries: Hitachi Tourism & Local Products Association, 0294-51-3972
 • 咨询: Hitachi City Association of Light and Light TEL: 0294-51-3972
 • Note: Hitachi City Shinko Industry Co., Ltd. TEL: 0294-51-3972
 • JR train: JR JR train “Jam (역) 역 10 JR
 • Contact: สมาคม ท่องเที่ยว อํา อ ฮิ จิ จิ Tel: 0294-51-3972
 • Liên lạc: Hiệp hội du lịch và sản phẩm địa phương Hitachi TEL: 0294-51-3972

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Kawarago Beach

River atomic bath

River atomic beach

River Atomic Beach

Moth

Bãi biển Kawarago

 • Area: Hitachi, Northern Ibaraki
 • Area: Reihoku: Hitachi City
 • Area: Reihoku: Hitachi City
 • 지역: 현북: 시 시
 • บริเวณ: ทาง ของ อ: อ. ตา จิ จิ
 • Khu vực: Phía bắc Ibaraki: Hitachi
 • Swimming Season: July 14th-August 19th
 • Possible swimming period: July 14-August 19
 • Opening date: July 14-August 19
 • 월 7: 7 월 14 일 8 월 19 일
 • 14 14 14 14. 14. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8
 • The waves on this beach make it a popular spot for surfing as well as swimming.
 • 得 有 得, 冲 冲 冲 冲 冲 冲.
 • Emergency match 是, 數 好 點.
 • 서핑 합니다 합니다 합니다 합니다 합니다.
 • เพราะ ทะเล ที่ เพราะ ดี ดี ดี ดี ดี
 • Sóng ở bãi biển khá mạnh, nên bãi biển nổi tiếng đối với những người thích lướt sóng.
 • By car: About 25 minutes from Hitachi-Minamiota IC on the Joban Expressway.
 • Self-restraint: Tokiwa Expressway “Hitachi Minami-Ota IC” about 25 minutes
 • By Car: Driving regular high-speed road, lower “Hitachi South Ota” interchange road, about 25 minutes bell demand.
 • 로 로: 자동차 히타치 IC 오타 IC 오타 25 분
 • รถยนต์: ประมาณ 25 จาก Min Hitachi Minamiōta IC โจ บัน บัน
 • Di chuyển bằng xe ô tô: Khoảng 25 phút từ Hitachi-Minamiota IC trên Joban Expressway.
 • Car Park: Paid car park available
 • Stop: Arisu Stop
 • Stops: Expense stop
 • 주차장: 있음 있음
 • ที่ ถี่ ถี่: จอด จอด ที่ ต้อง รถ รถ รถ รถ
 • Bãi đỗ xe: Có bãi đỗ xe mất phí
 • By train: About 15 minutes by taxi from Hitachitaga Station on the JR Joban Line.
 • Telephone: Approx. 15 minutes on the way with JJ JR Jade
 • Train: At JR Joban Line “Tochiku Taga” Get off at Car 15 minutes about 15 minutes bell.
 • JR train: JR JR train “Jam” “Jam” 15 min.
 • ไฟ์ ประมาณ: แท็กซี่ 15 รถ จาก ฮิ รถไฟ รถไฟ รถไฟ รถไฟ JR รถไฟ บัน บัน
 • Di chuyển bằng tàu: Khoảng 15 phút bằng taxi từ ga Hitachi, JR Joban Line.
 • Industries: Hitachi Tourism & Local Products Association, 0294-51-3972
 • 咨询: Hitachi City Association of Light and Light TEL: 0294-51-3972
 • Note: Hitachi City Shinko Industry Co., Ltd. TEL: 0294-51-3972
 • 사항 사항: 관광 협회 0 0 0: 0294-51-3972
 • Contact: สมาคม ท่องเที่ยว อํา อ ฮิ จิ จิ Tel: 0294-51-3972
 • Liên lạc: Hiệp hội du lịch và sản phẩm địa phương Hitachi TEL: 0294-51-3972

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Mizuki Beach

Mizuki marine bath

Mizuki Beach

해수욕장 M (Mizuki Beach)

Moth

Bãi biển Mizuki

 • Area: Hitachi, Northern Ibaraki
 • Area: Reihoku: Hitachi City
 • Area: Reihoku: Hitachi City
 • 지역: 현북: 시 시
 • บริเวณ: ทาง ของ อ: อ. ตา จิ จิ
 • Khu vực: Phía bắc Ibaraki: Hitachi
 • Swimming Season: July 14th-August 19th
 • Possible swimming period: July 14-August 19
 • Opening date: July 14-August 19
 • 월 7: 7 월 14 일 8 월 19 일
 • 14 14 14 14. 14. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8
 • With calm waters, this mini-beach is one of Ibaraki’s best-kept secrets.
 • Ying Ping Wei static ocean waves and small sum intelligently small seaweed.
 • Tateguchi-shaped nori seaweed, the most attractive attraction.
 • 입니다 입니다 입니다 입니다 입니다.
 • ชายหาด ประทับใจ ไม่ค่อย เป็น รู้จัก รู้จัก รู้จัก รู้จัก รู้จัก รู้จัก
 • Đây là bãi biển đẹp có sóng rất hiền hòa, nhưng ít người biết đến.
 • By car: About 20 minutes from Hitachi-Minamiota IC on the Joban Expressway.
 • Self-restraint: About 20 minutes on the “Juntsu Nan-Ota IC” High Speed ​​Public Road
 • By Car: Driving regular high-speed road, lower “Hitachi South Ota” interchange road, about 20 minutes bell about demand.
 • 로 로: 자동차 히타치 IC 오타 IC 에서 20 분
 • รถยนต์: ประมาณ 20 จาก Min Hitachi Minamiōta IC โจ บัน บัน
 • Di chuyển bằng xe ô tô: Khoảng 20 phút từ Hitachi-Minamiota IC trên Joban Expressway.
 • Car Park: Paid car park available
 • Stop: Arisu Stop
 • Stops: Expense stop
 • 주차장: 있음 있음
 • ที่ ถี่ ถี่: จอด จอด ที่ ต้อง รถ รถ รถ รถ
 • Bãi đỗ xe: Có bãi đỗ xe mất phí
 • By train: About 10 minutes by taxi from Omika Station on the JR Joban Line.
 • Telephone: 从 JR Joban “Oyodo” 10 minutes by train
 • Train: At JR Joban Line “Daegu” Get off at Car 10 minutes bell about demand.
 • Tow line: JR tow line “Well tow line” tow line 10
 • ไฟ์ ประมาณ: ประมาณ 10 รถ จาก รถไฟ รถไฟ รถไฟ JR สาย บัน รถไฟ
 • Di chuyển bằng tàu: Khoảng 10 phút đi bằng taxi by taxi từ ga Omika, JR Joban Line.
 • Industries: Hitachi Tourism & Local Products Association, 0294-51-3972
 • 咨询: Hitachi City Association of Light and Light TEL: 0294-51-3972
 • Note: Hitachi City Shinko Industry Co., Ltd. TEL: 0294-51-3972
 • 사항 사항: 관광 협회 관광 협회 협회 TEL: 0294-51-3972
 • Contact: สมาคม ท่องเที่ยว อํา อ ฮิ จิ จิ Tel: 0294-51-3972
 • Liên lạc: Hiệp hội du lịch và sản phẩm địa phương Hitachi TEL: 0294-51-3972

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Kujihama beach

Kuji beach bath

Kujii beach

Uji K (Kujihama Beach)

Moth

Bãi biển Kujihama

 • Area: Hitachi, Northern Ibaraki
 • Area: Reihoku: Hitachi City
 • Area: Reihoku: Hitachi City
 • 지역: 현북: 시 시
 • บริเวณ: ทาง ของ อ: อ. ตา จิ จิ
 • Khu vực: Phía bắc Ibaraki: Hitachi
 • Swimming Season: July 14th-August 19th
 • Possible swimming period: July 14-August 19
 • Opening date: July 14-August 19
 • 월 7: 7 월 14 일 8 월 19 일
 • 14 14 14 14. 14. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8
 • A beautiful sandy beach with a white lighthouse.
 • Available white light tower Japanese style Saya, scenic beauty.
 • White-toned Wakato Wakashi-no-Sa quality, 的 灘 灘.
 • 하얀 습니다 습니다 습니다 습니다.
 • Moth
 • Nổi tiởng bởi vẻ đẹp của những ngọn đèn hòa trên bờ cát trắng
 • By car: About 15 minutes from Hitachi-Minamiota IC on Joban Expressway.
 • Self-restraint: About 15 minutes on the “Junsan Nan-Ota IC” high-speed public road
 • Cars: White towers, peace of mind, 絕 灘 灘.
 • 로 로: 히타치 히타치 “히타치 오타 IC” “분 15 자동차
 • Min: ประมาณ 15 จาก Min Hitachi Minamiōta IC โจ บัน บัน
 • Di chuyển bằng xe ô tô: Khoảng 15 phút ừ Hitachi-Minamiota IC trên Joban Expressway.
 • Car Park: Pay parking is available.
 • Stop: Arisu Stop
 • Stops: Expense stop
 • 주차장: 있음 있음
 • ที่ ถี่ ถี่: จอด จอด ที่ ต้อง รถ รถ รถ รถ
 • Bãi đỗ xe: Có bãi đỗ xe mất phí
 • By train: It takes about 15 minutes by taxi from Omika Station on JR Joban Line.
 • Telephone: About 15 minutes from J 从 R’s regular “Daegu”
 • Train: At JR Joban Line “Daegu” Get off at Car 10 minutes bell about demand.
 • JR train: JR JR train “Joy train” 분 15th train
 • ไฟ์ ประมาณ: แท็กซี่ 15 รถ จาก รถไฟ รถไฟ รถไฟ รถไฟ JR สาย บัน รถไฟ
 • Di chuyển bằng tàu: Khoảng 15 phút đi bằng taxi by taxi từ ga Omika, JR Joban Line.
 • Inquiries: Hitachi Tourism & Products Association: TEL: 0294-51-3972
 • 咨询: Hitachi City Association of Light and Light TEL: 0294-51-3972
 • Note: Hitachi City Shinko Industry Co., Ltd. TEL: 0294-51-3972
 • 사항 사항: 관광 협회 0 0 0: 0294-51-3972
 • Contact: สมาคม ท่องเที่ยว อํา อ ฮิ จิ จิ Tel: 0294-51-3972
 • Liên lạc: Hiệp hội du lịch và sản phẩm địa phương Hitachi TEL: 0294-51-3972

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Ajigaura beach

Ajiura sea bathing area

Ajiura beach

J A Beach A (Ajigaura Beach)

Moth

Bãi biển Ajigaura

 • Area: Hitachinaka, Northern Ibaraki
 • Area: Reihoku: Tokiwa Naka City
 • Area: Reihoku: Hitachi Naka City
 • 지역: 현북: 나카 시 시
 • บริเวณ: ทาง ของ อ: อ. ตา จิ จิ
 • Khu vực: Phía bắc Ibaraki: Hitachinaka
 • Swimming Season: July 14th-August 19th
 • Possible swimming period: July 14-August 19
 • Opening date: July 14-August 19
 • 월 7: 7 월 14 일 8 월 19 일
 • 14 14 14 14. 14. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8
 • A 1.5km long curving bay.
 • 拥有 丽 Approx. 1.5km arc-shaped coastal beach bath.
 • 1.5. Priestly coastline 畫 Beautifully arctic.
 • 약 약 1.5km 입니다 입니다 입니다 입니다.
 • ประมาณ ประมาณ ประมาณ 1.5 กม กม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม
 • Bãi biển tuyệt đẹp hình vòng cung dài khoảng 1.2 km
 • By car: 1.5 kilometers from Hitachinaka Expressway Hitachi Seaside Park IC via the Kita-Kanto Expressway.
 • Self-reliance: 1.5 km high speed road under Changchun Beach Road IC, existing road along Qin Yu North Tang East Expressway Road
 • By car: The first north east expressway, re-carriage permanent landing cost road, lower “landing sea ridge park” interchange road 1.5 km after.
 • Acupuncture: 기타 기타 칸토 “히타치 유료 IC” 히타치 1.5km
 • Kai: ประมาณ 1.5 กม. จาก Hitachikaihinkōen IC ถนน จิ เก็บ เก็บ (ค่า ผ่าน ผ่าน) ทางด่วน ทางด่วน โต โต Ka
 • Di chuyển bằng xe ô tô: Khoảng 1.2 km từ “Hitachi Kaihin kouen IC” trên đường cao tốc Hitachinaka qua đường cao tốc Kita-Kanto.
 • Car Park: 200 spaces (¥ 1000 for a standard car)
 • Stopped: 200 units (general steamer 1,000 days yuan)
 • Stop: 200 units (general train 1000 yen)
 • Rice cake: 200 rice cakes (1,000 rice cakes)
 • 200 200 200: 200 200 (1000 ้) ้
 • Bãi đỗ xe của hiệp hội du lịch Hitachinaka-shi 200 xe (Phí gửi xe: Xe bình thường 1,000円, xe bus cỡ nhỏ 2,000円, xe máy 500 円). Ngoài ra cũng có những bãi để xe tư nhân khác.
 • By train: 5 minutes walk from Ajigaura Station on the Hitachinaka Seaside Railway Minato Line.
 • Telephone: 5 minutes by train “Ajiura Pass” along the route
 • Train: Get off at “Ajiura Pass” on the Nakajima Sea Route Line and get off on the runway for about 5 minutes.
 • 로 로: 히타치 도보 아지 “아지 아지 도보 도보 5 도보
 • ไฟ์: ประมาณ 5 จาก เดิน อา วุ รถไฟ สาย จิ นา ไค ฮิ ท สึ สึ รถไฟ สาย ฮิ นา ฮิ ฮิ น โด สึ สึ สึ สึ สึ สึ สึ
 • Di chuyển bằng tàu: Khoảng 5 phút từ ga Ajigaura tại Hitachinaka Seaside Railway Minato Line.
 • Inquiries: Hitachinaka City Office Tourism Division, 029-273-0111
 • Note: Tsukasa Shinebe, Chobe Keiko TEL: 029-273-0111
 • Note: Hitachi Naka City Ayabe Shinko Promotion Section TEL: 029-273-0111
 • 사항 사항: 히타치 02 02: 02: 029-273-0111
 • Contact: ฝ่าย เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว อํา อ คะ คะ คะ TEL: 029-273-0111
 • Liên lạc: Hiệp hội du lịch của thành phố Hitachinaka TEL: 029-273-0116

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Hiraiso Beach

Hiraiso beach bath

Hiraiso Beach

Iwa He (Heiwa beach)

Moth

Bãi biển Hiraiso

 • Area: Hitachinaka, Northern Ibaraki
 • Area: Reihoku: Tokiwa Naka City
 • Area: Reihoku: Hitachi Naka City
 • 지역: 현북: 나카 시 시
 • บริเวณ: ทาง ของ อ: อ. ตา จิ คะ คะ คะ
 • Khu vực: Phía bắc Ibaraki: Hitachinaka
 • Swimming Season: July 14th-August 19th
 • Possible swimming period: July 14-August 19
 • Opening date: July 14-August 19
 • 월 7: 7 월 14 일 8 월 19 일
 • 14 14 14 14. 14. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8
 • The whale-shaped waterslide in the bay is popular with adults and children alike!
 • A four-quarter levee beach bath. A floating float floating in the ocean “梯 大 TYAN” 朋 欢 欢.
 • Following the levee embankment beach.
 • 제방 인 인 이 이 이 인기 인기 인기.
 • และ จัง จัง “จัง ไล จัง ร์ ที่ ที่ ที่ ลอย คลื่น ที่ ลอย ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล และ
 • Bãi biển được bao quanh bởi bờ đê dài. Trên mặt biển có “Chú cá voi Daichan” rất nổi tiếng.
 • By car: 5 kilometers from Hitachinaka IC on the Kita-Kanto Expressway.
 • Self-restraint: About 5km from Reihoku Kanto East Expressway “Jonan Naka IC”
 • By Car: Driving North Binh Dong Expressway, Lower 5 km after the “Honiku Naka” interchange road.
 • 로 로: 기타 히타치 “히타치 나카 IC” 에서 5km
 • รถยนต์: ประมาณ 5 จาก Hitachinaka IC ทางด่วน ตะ โต คัน คัน
 • Di chuyển bằng xe ô tô: Khoảng 5 km từ Hitachinaka IC, Kita-Kanto Expressway.
 • Car Park: 100 spaces (¥ 800 for a standard car)
 • Stopped: 100 units (general steamer 800 days yuan)
 • Stop: 100 units (general train 800 yen)
 • Number: 100 pieces (800 pieces)
 • Number: 100 points (800 points)
 • Bãi đỗ xe của hiệp hội ngư nghiệp Nakaminato 100 xe ( Phí gửi xe bình thường 1,000円). Ngoài ra có những bãi đỗ xe tư nhân khác.
 • By train: 10 minutes walk from Hiraiso Station on the Hitachinaka Seaside Railway Minato Line.
 • Telephone: 10 minutes by train “Pingguo” by Jing Jie Yue
 • Train: Get off at “Hiiragashi” on the Honkan Nakaumi Sea Line Route and get off the road for about 10 minutes.
 • 로 로: 히타치 소역 히라이 “도보 히라이” 10 로 로
 • ไฟ์ ประมาณ: 10 เดิน ฮิ ฮิ โซะ สาย ฮิ จิ นา คะ เท เท สึ โด รถไฟ ฮิ ฮิ จิ คะ ฮิ น โด โด โด โด โด โด โด โด
 • Di chuyển bằng tàu: Khoảng 10 phút đi bộ từ ga Hiraiso, Hitachinaka Seaside Railway Minato Line.
 • Inquiries: Hitachinaka City Office Tourism Division, 029-273-0111
 • Note: Tsukasa Shinebe, Chobe Keiko TEL: 029-273-0111
 • Note: Hitachi Naka City Ayabe Shinko Promotion Section TEL: 029-273-0111
 • 사항 사항: 히타치 02 02: 02: 029-273-0111
 • Contact: ฝ่าย เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว อํา อ คะ คะ คะ TEL: 029-273-0111
 • Liên lạc: Hiệp hội du lịch của thành phố Hitachinaka TEL: 029-273-0116

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Ubanofutokoro Marine Pool

Submarine swimming pool

Bohai swimming pool

Pool 懐 懐 姥 (pool 懐 Marine pool)

Ubanofutokoro Marine Pool

Bể bơi trên biển Ubanofutokoro

 • Area: Hitachinaka, Northern Ibaraki
 • Area: Reihoku: Tokiwa Naka City
 • Area: Reihoku: Hitachi Naka City
 • 지역: 현북: 나카 시 시
 • บริเวณ: ทาง ของ อ: อ. ตา จิ คะ คะ คะ
 • Khu vực: Phía bắc Ibaraki: Hitachinaka
 • Swimming Season: July 14th-August 19th
 • Possible swimming period: July 14-August 19
 • Opening date: July 14-August 19
 • 월 7: 7 월 14 일 8 월 19 일
 • 14 14 14 14. 14. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8 ※ Thỉnh thoảng có đóng cửa để vệ sinh.
 • A seawater swimming pool filled naturally by the tides. Very popular with families.
 • 日本Japan 是 是 是 很见 见 见 是 中 中 中 水中 水中, 水中 涨 水中 池.
 • Use a tide station creative sea swimming pool, the best parent-child cousin.
 • 조수 인기 인기 인기 인기.
 • ซึ่ง ซึ่ง รับ ดี ห การ ท่องเที่ยว ซึ่ง ซึ่ง ก็ได้ รับ การ อย่าง อย่าง ดี ห ครอบครัว ครอบครัว ครอบครัว ครอบครัว ครอบครัว ครอบครัว ครอบครัว
 • Là bãi bểi nơm ngay trên b tri bựi ự lên xuống của thủy triều.
 • By car: 7km from Hitachinaka IC on the Kita-Kanto Expressway.
 • Self-restraint: Reihoku Kanto East Expressway “Jonan Naka IC” about 7 km
 • By Car: Driving North East Road Expressway, lower “Honchi Naka” After the interchange road, it is open 7km.
 • 로 로: 기타 히타치 “나카 히타치 IC” 에서 7km
 • รถยนต์: ประมาณ 7 จาก Hitachinaka IC ทางด่วน ตะ โต คัน โต
 • Di chuyển bằng xe ô tô: Khoảng 7 km  Hitachi Hitachinaka IC trên Kita-Kanto Expressway.
 • Car Park: 100 spaces (¥ 800 for a standard car)
 • Stopped: 100 units (general steamer 800 days yuan)
 • Stop: 100 units (general train 800 yen)
 • Number: 100 pieces (800 pieces)
 • Number: 100 pieces (800 pieces)
 • Bãi đỗ xe: do nhà nước quản lý 100 xe (Xe bình thường 800円, xe cỡ lớn 1,000円)
 • By train: 15 minutes walk from Tonoyama Station on the Hitachinaka Seaside Railway Minato Line.
 • Telephone: 15 minutes by train “从”, “从”
 • By train: Get off at the “Toyama Pass” at the Nakajima Sea Route Line, and get off on the runway for about 15 minutes.
 • 로 로: 히타치 도노 “도노 역 도보” 15 도보
 • ไฟ์ ประมาณ เดิน 15 เดิน เดิน โนะ มะ สาย ฮิ นา คะ ฮิ น ท สึ โด รถไฟ สาย ฮิ นา ไค ฮิ โด โด โด โด โด โด โด โด
 • Di chuyển bằng tàu: Khoảng 15 phút đi bộ từ ga Tonoyama, Hitachinaka Seaside Railway Minato Line.
 • Inquiries: Hitachinaka City Office Tourism Division, 029-273-0111
 • Note: Tsukasa Shinebe, Chobe Keiko TEL: 029-273-0111
 • Note: Hitachi Naka City Ayabe Shinko Promotion Section TEL: 029-273-0111
 • 사항 사항: 히타치 02 02: 02: 029-273-0111
 • Contact: ฝ่าย เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว อํา อ คะ คะ คะ TEL: 029-273-0111
 • Liên lạc: Hiệp hội du lịch của thành phố Hitachinaka TEL:029-273-0116

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Oarai Beach

Oarai Marine Bath

Oarai Beach

A O (Oarai Beach)

Moth

Bãi biển Oarai

 • Area: Oarai, Central Ibaraki
 • Area: Saio: Oarai Town
 • Area: Saio: Oarai Town
 • 지역: 중앙 중앙: 아라이 초 초
 • บริเวณ: จังหวัด ต: ต. อา ไร ไร
 • Khu vực: Khu vực trung tâm Oarai: thị trấn Oarai
 • Swimming Season: July 14th August 19th
 • Possible swimming period: July 14-August 19
 • Opening date: July 14-August 19
 • 월 7: 7 월 14 일 8 월 19 일
 • 14 14 14 14. 14. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8
 • Large rocks in the bay form a natural ‘pool’ at this beach.
 • Rocky and natural coral swimming pool.
 • Shellfish rock formation natural natural swimming pool, possible rock seams!
 • 바위 해수욕장 해수욕장 해수욕장 해수욕장.
 • Moth
 • Đây là bãi biển tự nhiên bao quan bởi những khối đá lớn.
 • By car: 7km via Prefectural Road 51 from Mito-Oarai IC on the Kita-Kanto Expressway.
 • Self-restraint: Xianbei Tang East Expressway “Museo Oarai IC” 经 No. 51 National Route about 7km
 • By Car: Take the North East Expressway, below the “Museum Oarai” interchange road, run 51 routes, open 7 km.
 • 기타 기타: 미토 미토 “미토 아라이 IC” 약 약 51 약 7 km
 • รถยนต์: ประมาณ 7 หมายเลข 51 จาก Mito a arai IC IC
 • Khoảng 7 km từ ng 51 từ Mito-Oarai IC trên Kita-Kanto Expressway.
 • Car Park: 1100 spaces (standard cars ¥ 800, mini buses and large cars ¥ 1020, buses and coaches ¥ 2460, motorbikes ¥ 330).
 • Stopped: 1,100 units (general steaming 800 days, medium 1,020 days, large 2,460 days, fine 330 days
 • Stop: 1,100 units (general train 800 days, medium-sized cars 1,020 days, large cars 2,460 days, ferris wheel 330 days)
 • Number: 1,100 points (800 points, 1,020 points, 2,460 points, 330 points)
 • Number: 1,100 points (800 points, 1,020 points 2,460 points, 330 points)
 • Bãi đỗ xe: 1, 100 xe (phí gửi xe: xe bình thường 800 yen, xe bus cỡ vừa 1,020 yen, xe bus cỡ lớn 2,460 yen, xe máy 330 yen)
 • By train: Get off at Oarai Station on the Oarai-Kashima Line.
 • Telephone: Kaoumi Kaido, Oashika-mochi “Oarai mochi” Shimogamo
 • Train: Get off at “Oarai Pass” at Kaashika Rinkai Jido Road Oashikajima Line
 • 로 로: 가시 역 오 오 “역 역 하차” 하차
 • ไฟ์: รถไฟ รถไฟ ริน ริน สึ โด สาย คา มะ ไค โด โด โด โด โด
 • Di chuyển bằng tàu: Xu ống tại ga Oarai, Kashima Rinkai Tetsudo Oarai Kashima Line.
 • Industries: Oarai Town Office Tourism Division, 029-266-0788
 • 咨询: Oarai Town Chamber of Commerce 观 TEL: 029-266-0788
 • 洽詢: Oarai Town Chamber of Commerce and Industry TEL: 029-266-0788
 • 사항 사항: 오 02 02 02: 029-266-0788
 • Contact: ฝ่าย พาณิชย์ ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว TEL TEL: 029-266-0788
 • Liên lạc: Phòng phát triển du lịch Oarai: TEL: 029-266-0788

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Oarai Sunbeach

Oarai Rinko Beach Coaster

Oarai Sunshine Summer Beach

Oarai San Beach Beach

ซัน ช บิ ช ช

Bãi biển Oarai Sun Beach

 • Area: Oarai, Central Ibaraki
 • Area: Saio: Oarai Town
 • Area: Saio: Oarai Town
 • 지역: 중앙 중앙: 아라이 마치 마치
 • บริเวณ: จังหวัด ต: ต. อา ไร ไร
 • Khu vực: Khu vực trung tâm Oarai: thị trấn Oarai
 • Swimming Season: July 14th-August 19th
 • Possible swimming period: July 14-August 19
 • Opening date: July 14-August 19
 • 월 7: 7 월 14 일 8 월 19 일
 • 14 14 14 14. 14. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8
 • This beach was designed to be welcoming to all users. Amphibious wheelchairs are available for free for those with disabilities.
 • Free shipping, water treatment, personalization, combined owner use, swimming bath.
 • Exemption from water and water use for wheelchairs, large and small old towns allowed or not.
 • 수륙 드립니다 드립니다 드립니다 드립니다.
 • ถือว่า ถือว่า ความ การ น้ํา ต่อ คน ถือว่า ถือว่า เป็น ชายหาด ที่ ด้าน ด้าน การ น้ํา ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
 • Đây là bãi biển tự nhiên bao quanh bởi những khối đá lớn.
 • By car: About 7km from Kita-Kanto Expressway Mito-Oarai IC via Prefectural Road 51.
 • Self-restraint: Xianbei Tang East Expressway “Museo Oarai IC” 经 No. 51 National Route about 7km
 • By Car: Take the North East Expressway, below the “Museum Oarai” interchange road, run 51 routes, open 7 km.
 • 로 기타: 기타 미토 “미토 아라이 IC” 호로 약 51 약 7 km
 • รถยนต์: ประมาณ 7 หลวง หมายเลข 51 จาก Mito a arai IC รถยนต์
 • Di chuyển bằng xe ô tô: Trên Kita-Kanto Expressway từ Mito-Oarai IC, Khoảng 7 km trên đường 51.
 • Car Park: 7000 spaces (standard cars ¥ 1000, mini buses and large cars ¥ 1300, buses and coaches ¥ 3000, motorbikes ¥ 400).
 • Stopped: 7,000 units (general steam room 1,000 days yuan, mid-sized 1, 1,300 days yuan, large scale 3,000 3,000 days yuan, 400 400 days yuan)
 • Stop: 7100 units (general train: 1000 days, medium-sized cars: 1020 days, large-sized cars: 2460 days, large cars: 400 days)
 • Number: 7,000 pieces (1,000 pieces, 1,300 pieces, 3,000 pieces, 400 pieces)
 • Number: 7,000 pieces (1,000 pieces, 1,300 pieces, 3,000 pieces, 400 pieces)
 • Bãi đỗ xe: 7,000 xe (phí gửi xe: xe bình thường 1000 yen, xe bus cỡ vừa 1,300 yen, xe bus cỡ lớn 3,000 yen, xe máy 400 yen).
 • By train: Get off at Oarai Station on the Oarai-Kashima Line.
 • Telephone: Kaoumi Kaido, Oashika-mochi “Oarai mochi” Shimogamo
 • Train: Get off at “Oarai Pass” at Kaashika Rinkai Jido Road Oashikajima Line
 • 로 로: 가시 역 오 오 “역 역 하차” 하차
 • ไฟ์: รถไฟ รถไฟ ริน ริน สึ โด สาย คา มะ ไค โด โด โด โด โด
 • Di chuyển bằng tàu: Xu ống tại ga Oarai, Kashima Rinkai Tetsudo Oarai Kashima Line.
 • Industries: Oarai Town Office Tourism Division, 029-266-0788
 • 咨询: Oarai Town Chamber of Commerce 观 TEL: 029-266-0788
 • 洽詢: Oarai Town Chamber of Commerce and Industry TEL: 029-266-0788
 • 사항 사항: 오 마치 02 02: 029-266-0788
 • Contact: ฝ่าย พาณิชย์ การ ท่องเที่ยว บ ไร ไร TEL TEL: 029-266-0788
 • Liên lạc: Phòng phát triển du lịch Oarai: TEL: 029-266-0788

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Otake Kaigan Hokota Beach

Otake Kaigan Shibata Beach

Otake Coast Shibata Beach

Otake Coast Kamata Beach (Otake Coast Kamata Beach)

Moth

Bãi biển Otake Kaigan Hokota

 • Area: Hokota, Rokko Area
 • Area: Deer line: Ashida City
 • Area: Deer line: Ashida City
 • 지역: 록코: 코타 시 시
 • บริเวณ: เขต ค อ: อ. โค ตะ ตะ
 • Khu vực: Khu Rokko: thành phố Hokota
 • Swimming Season: July 21st-August 19th
 • Possible swimming period: July 21-August 19
 • Opening date: July 21-August 19
 • 월 7: 7 월 21 일 8 월 19 일
 • วัน 21 21 21 21. ค. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8
 • Large waves make this beach popular with surfers as well Experienced lifeguard ensuring the safety of swimmers at this beach.
 • Emergency Warning Marine Safety, Aroma-Ergent Esthetic Relief.
 • Shibuka rescue staff resident, tour tourists safe. Namita, 數 數 lovers.
 • 숙련 인기 인기 인기 인기 인기 인기.
 • Life Saver
 • Có đội ngũ cứu hộ đứng quan sát những người đến bơi rất cẩn thận. Biển ở đây sóng hơi cao, rất nổi tiếng với những người lướt ván.
 • By car: 30 minutes drive from Itako IC on the Higashi-Kanto Expressway or 30 minutes from Mito-Oarai IC on the Kita-Kanto Expressway.
 • Self-restraint: About 30 minutes by Pingtung Tangdong Expressway “Shiori IC”, about 30 minutes by Shuangbei Tang East Expressway “Mingling Oarai IC”
 • By car: Run Dongguan East Expressway, lower “Tide” after the exchange road, about 30 minutes bell demand.
 • 로 히가시: 칸토 이타 IC 약 30 분, 도 도 미토 아라이 IC 약 30 분
 • รถยนต์: ประมาณ 30 จาก Itako IC หรือ Mito a arai IC จาก
 • Khoảng 30 phút từ Itako IC trên Higashi-Kanto Expressway. Hoặc 30 phút từ Mito-Oarai IC trên Kita-Kanto Expressway.
 • Car Park: 1,500 cars (¥ 1000 for standard sized cars)
 • Stop: 1,500 units (normally 1,000 days yuan)
 • Stop: 1500 units (general train 1000 yen)
 • Rice cake: 1,500 rice cakes (1,000 rice cakes)
 • Number: 1,500 pieces (1,000 pieces)
 • Bãi đỗ xe: 1,500 xe (1,000 yen đố ới v ớ i xe bì nh thường).
 • By train: 10 minutes by taxi from Shinhokota Station on the Oarai-Kashima Line.
 • Telephone: About 10 minutes by train on the “Shin-Ikuta-nada” on the Oshika-kai Sea-Gu Road
 • Train: After getting off at Shikashima Rinkai Jido Oashikajima Line “Shin-Ikuta-Ken”, take about 10 minutes to get there.
 • 로 로: 가시 약 역 신호 “약 역” 10 pieces
 • ไฟ์ ประมาณ ประมาณ นั่ง 10 รถ นั่ง ชิน โค รถไฟ สาย ชิ มะ เท เท สึ โด รถไฟ สาย ชิ ริน ไค โด โด โด โด โด โด
 • Di chuyển bằng tàu: Khoảng 10 phút đi taxi từ ga Shinhokota trên Kashima Rinkai Tetsudo Oarai Kashima Line.
 • Industries: Hokota City Office Tourism Division, 0291-33-2111
 • Note: Shibata City Chamber of Commerce TEL: 02911-3-2111
 • Note: Shibata City Chamber of Commerce and Industry TEL: 02911-3-2111
 • 사항 사항: 호 시: 29: 02911-3-2111
 • Contact: ฝ่าย พาณิชย์ การ ท่องเที่ยว เภ ตะ ตะ TEL TEL: 02911-3-2111
 • Liên lạc: Phòng phát triển du lịch thành phố Hokota: TEL: 0291-33-2111

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Oritsu beach

Shimots Sea bathing area

Shimots beach

Below (Shimots beach)

Moth

Bãi biển Oritsu

 • Area: Kashima, Rokko Area
 • Area: Deer Line: Kashima City
 • Area: Deer line: Kashima city
 • 지역: 록코: 마시 마시
 • บริเวณ: เขต ค อ: อ. โค ตะ ตะ
 • Khu vực: Khu Rokko: thành phố Kashima
 • Swimming Season: July 14th-August 19th
 • Possible swimming period: July 14-August 19
 • Opening date: July 14-August 19
 • 월 7: 7 월 14 일 8 월 19 일
 • 14 14 14 14. 14. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8
 • Clear sea water and clean sand attraction plenty of visitors to this popular beach. The shallow waters make it easy to swim.
 • Clear sea water, beautiful sea water, beautiful sea water.
 • Water quality clean, Saya Kiyoshi, unreasonable swimming or swimming city fit.
 • 투명 모래 사장 수심 해수욕장 해수욕장 해수욕장 해수욕장 해수욕장
 • จึง ชายหาด ว่า น้ํา จึง ถือว่า ชายหาด ที่ ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย
 • Bãi biển này cực kỳ nổi tiếng bởi làn nước trong xanh. Du khách có thể dễ dàng bơi trên bãi biển rộng và nông
 • By car: Drive on Route 51 from Itako IC on Higashi-Kanto Expressway.
 • Self-restraint: Pingdong East East Expressway “Tsing IC” 经 51 National Road
 • By car: 公 高速 高速 來 來 來 來 來 來 51 countries.
 • 로 로: 기타 이타 IC “국도 51 경유 경유
 • รถยนต์: หมายเลข 51 จาก Itako IC ฮิ ชิ โต คัน คัน
 • Di chuyển bằng xe ô tô: Lái vào đường số 51 từ Itako IC trên Higashi-Kanto Expressway.
 • Car Park: 400 spaces (standard cars ¥ 800, mini buses and large cars ¥ 1000, buses and coaches ¥ 2000)
 • Stopped: 400 units (general whistle 800 days, mid-sized 车 1,000 days, large 2,000 2,000 days)
 • Stop: 400 units (general train 800 days, medium-sized 1000 days, large-sized vehicles 2000 days)
 • Number: 400 pieces (800 pieces, 1,000 pieces, 2,000 pieces)
 • Number: 400 pieces (800 pieces, 1,000 pieces, 2,000 pieces) pieces
 • Bãi đỗ xe: 400 xe (xe thường 800 yen, xe bus cỡ vừa 1,000 yen, xe bus cỡ lớn 2,000 yen)
 • By train: A 10 minute taxi ride from Kashimajingu Station on the Oarai-Kashima Line.
 • Telephone: About 10 minutes by car with “Kashima Shingo” on Oshika-Okai Shimpo-kai
 • Train: After getting off at Kashima Jingan Line, Kaashi Line, Oashikajima Line “Oshikajima Line”, about 10 minutes by car from the tower
 • 로 로: 가시 가시 가시 “마 마 로 택시 로 분 10 분
 • ไฟ์ ประมาณ ประมาณ ประมาณ 10 รถ นั่ง คา มะ น รถไฟ สาย คา ริน ไค ท ท สึ รถไฟ สาย ชิ ริน ริน โด โด โด โด โด โด โด
 • Di chuyển bằng tàu: Khoảng 10 phút đi taxi từ ga Kashimajingu, Kashima Rinkai Tetsudo Oarai Kashima Line.
 • Industries: Kashima Tourism Association, 0299-82-7730
 • 咨询: Kashima City 观光 协 TEL: 0299-82-7730
 • Acupuncture and moxibustion: Kashima-shi 觀 會 TEL: 0299-82-7730
 • 사항 사항: 가시 전화 0 0: 0299-82-7730
 • Contact: สมาคม การ ท่องเที่ยว มะ มะ TEL TEL: 0299-82-7730
 • Liên lạc: Hiệp hội du lịch Kashima: TEL: 0299-82-7730

Website

Moth

Net cage

Moth

Moth

Website

 

Hirai Beach

Hirai sea bath

Hirai Beach

Hirai Beach

Moth

Bãi biển Hirai

 • Area: Kashima, Rokko Area
 • Area: Deer Line: Kashima City
 • Area: Deer line: Kashima city
 • 지역: 록코: 마시 마시
 • บริเวณ: เขต ค อ: อ. โค ตะ ตะ
 • Khu vực: Khu vực Rokko: Kashima
 • Swimming Season: July 14th-August 19th
 • Possible swimming period: July 14-August 19
 • Opening date: July 14-August 19
 • 월 7: 7 월 14 일 8 월 19 일
 • 14 14 14 14. 14. ส. ค. ค.
 • Ngày có thể bơi: Ngày 13 tháng 7 tới ngày 18 tháng 8
 • The wide beach and gentle waves make this a popular beach for swimming.
 • 浪, 宽阔,, 合适 于.
 • 徐 徐, 非常, 非常 非常 非常 寬廣 寬廣.
 • 넓은 해수욕장 해수욕장 해수욕장 해수욕장.
 • ชายหาดที่กว้าง คลื่นทะเลที่สงบ ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์และชวนให้ว่ายน้ำ
 • Điểm hấp dẫn của bãi biển này là biển rộng với những làn sóng hiền hòa, nên rất phù hợp với việc bơi lội.
 • By car : Drive on Route 51 from Itako IC on Higashi-Kanto Expressway.
 • 自驾 : 从东关东高速公路「潮来IC」经51号国道
 • 車 : 走東關東高速公路,下「潮來」交流道後,轉走國道51號。
 • 자동차로 : 히가시칸토 자동차도「이타코IC」에서 국도 51호
 • รถยนต์ : ถนนหลวงหมายเลข 51 จาก Itako IC ทางด่วนฮิกาชิคันโต
 • Di chuyển bằng xe ô tô : Trên tuyến đường 51 từ Itako IC trên Higashi-Kanto Expressway
 • Car Park : 750 spaces (standard cars ¥800, mini buses and large cars ¥1000, buses and coaches ¥2000)
 • 停车场 : 750台(一般汽车800日元、中型车1,000日元、大型车2,000日元)
 • 停車場 : 750台(一般汽車800日幣、中型1000日幣、大型車2000日幣)
 • 주차장 : 750대 (승용차 800엔, 중형 1,000엔, 대형 2,000엔)
 • ที่จอดรถี่ : 750 คัน (ทั่วไป 800 เยน กลาง 1,000 เยน ใหญ่ 2,000 เยน)้
 • Bãi đỗ xe : 750 xe (phí gửi xe: xe bình thường 800円、xe bus cỡ vừa 1,000円、xe bus cỡ lớn 2,000円)
 • By train : A 10-minute taxi ride from Kashimajingu Station on the Oarai-Kashima Line.
 • 电车 : 从鹿岛临海铁道大洗鹿岛线「鹿岛神宫站」搭乘出租车约10分钟
 • 電車 : 在鹿島臨海鐵道大洗鹿島線「鹿島神宮站」下車後,轉搭計程車約10分鐘
 • 전철로 : 가시마 임해철도 오아라이 가시마선「가시마 신궁역」에서 택시로 10분
 • รถไฟ์ : ประมาณ 10 นาที นั่งรถแท็กซี่จากสถานีคาชิมะจินกู รถไฟสายคาชิมะรินไคเททสึโด
 • Di chuyển bằng tàu : Khoảng 10 phút đi taxi từ ga Kashimajingu, Kashima Rinkai Tetsudo Oarai Kashima Line.
 • Inquiries : Kashima Tourism Association, 0299‐82‐7730
 • 咨询 : 鹿嶋市观光协会TEL:0299‐82‐7730
 • 洽詢 : 鹿嶋市觀光協會 TEL:0299‐82‐7730
 • 문의사항 : 가시마시 관광협회 전화:0299‐82‐7730
 • ติดต่อ : สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวคาชิมะ TEL:0299‐82‐7730
 • Liên lạc : Hiệp hội du lịch Kashima TEL:0299‐82‐7730

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Nikkawahama Beach

日川浜海水浴场

日川濱海水浴場

닛카와하마 해수욕장 (日川浜海水浴場)

ชายหาดนิคคาวะ

Bãi biển Nikkawahama

 • Area : Kamisu, Rokko Area
 • 区域 : 鹿行:神栖市
 • 地區 : 鹿行:神栖市
 • 지역 : 록코:가미스시
 • บริเวณ : เขตรคโค : อ.คามิซึ
 • Khu vực : Khu vực Rokko: Kamisu
 • Swimming Season : July 14th – August 19th
 • 可以游泳的日期 : 7月14日~8月19日
 • 開放日期 : 7月14日~8月19日
 • 해수욕장 개장일 : 7월 14일~8월 19일
 • วันที่ลงเล่นน้ำได้ : 14 ก.ค. – 19 ส.ค.
 • Ngày có thể bơi : Ngày 13 tháng 7 tới ngày 18 tháng 8
 • The wind turbines in the bay are a popular feature of this beach. Car parking is also free.
 • 以眺望得到风车景色而著名的海水浴场,停车费免费哦。
 • 以風車景色聞名的海水浴場。寬廣的潔白沙灘也是受歡迎的重點。
 • 풍차를 볼수 있는 전망 좋은 인기 해수욕장. 주차요금은 무료.
 • ชายหาดที่ได้รับความนิยมสำหรับการชมทิวทัศน์กังหัน ที่จอดรถฟรี
 • Bãi biển này rất nổi tiếng với cối xay gió. Bãi đậu xe miễn phí
 • By car : Take Prefectural Road 124 from Itako IC on the Higashi-Kanto Expressway.
 • 自驾 : 从东关东高速公路「潮来IC」经124号国道
 • 車 : 走東關東高速公路,下「潮來」交流道後,轉走國道124號。
 • 자동차로 : 히가시칸토 자동차도「이타코IC」에서 국도 124호
 • รถยนต์ : ถนนหลวงหมายเลข 124 จาก Itako IC ทางด่วนฮิกาชิคันโต
 • Di chuyển bằng xe ô tô : Lái xe trên đường số 124 from Itako IC trên Higashi-Kanto Expressway.
 • Car Park : 600 spaces (free)
 • 停车场 : 600台(免费)
 • 停車場 : 600台(免費)
 • 주차장 : 600대 (무료)
 • ที่จอดรถี่ : 600 คัน (ฟรี)
 • Bãi đỗ xe : 600 xe miễn phí
 • By train : A 15 minute taxi ride from Shimousatachibana Station on the JR Narita Line.
 • 电车 : 从JR成田线「下总橘站」搭乘出租车约15分钟
 • 電車 : 在JR成田線「下總橘站」下車後,轉搭計程車約15分鐘。
 • 전철로 : JR나리타선「시모오사타치바나역」에서 택시로 15분
 • รถไฟ์ : ประมาณ 15 นาที นั่งรถแท็กซี่จากสถานี Shimōsa-Tachibana รถไฟ JR สายนาริตะ
 • Di chuyển bằng tàu : Khoảng 15 phút lái taxi từ ga Shimousatachibana trên JR Narita Line.
 • Inquiries : Kamisu City Office Tourism Division, 0299-90-1217
 • 咨询 : 神栖市商工观光课 TEL:0299-90-1217
 • 洽詢 : 神栖市商工觀光課 TEL:0299-90-1217
 • 문의사항 : 가미스시 상공관광과 전화:0299-90-1217
 • ติดต่อ : สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอคามิซึ TEL:0299-90-1217
 • Liên lạc : Phòng phát triển du lịch của thành phố Kamisu TEL:0299-90-1217

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Hasaki Beach

波崎海水浴场

波崎海水浴場

하사키 해수욕장 (波崎海水浴場)

ชายหาดฮะซาคิ

Bãi biển Hasaki

 • Area : Kamisu, Rokko Area
 • 区域 : 鹿行:神栖市
 • 地區 : 鹿行:神栖市
 • 지역 : 록코:가미스시
 • บริเวณ : เขตรคโค : อ.คามิซึ
 • Khu vực : Khu vực Rokko: Kamisu
 • Swimming Season : July 14th – August 19th
 • 可以游泳的日期 : 7月14日~8月19日
 • 開放日期 : 7月14日~8月19日
 • 해수욕장 개장일 : 7월 14일~8월 19일
 • วันที่ลงเล่นน้ำได้ : 14 ก.ค. – 19 ส.ค.
 • Ngày có thể bơi : Ngày 14 tháng 7 tới ngày 19 tháng 8
 • A shallow beach with clear seawater and opportunities to try surfing and body-boarding.
 • 浅滩海水非常清澈。可以在这里享受冲浪和俯伏冲浪板运动的乐趣。
 • 海水清澈,無論是玩衝浪或浮板,都可以盡興。
 • 수심이 얕고 물이 꺠끗. 서핑이나 보디보트도 즐기실수 있습니다.
 • บริเวณน้ำตื้นตามแนวชายฝั่งทะเลที่สวยงาม เพลิดเพลินไปกับกระดานโต้คลื่น และ Bodyboard
 • Bãi biển rất rộng với làn nước trong xanh, bạn có thể tha hồ tận hưởng với các hoạt động lướt sóng tại đây.
 • By car : Take Route 124 from Itako IC on thr Higashi-Kanto Expressway.
 • 自驾 : 从东关东高速公路「潮来IC」经124号国道
 • 車 : 走東關東高速公路,下「潮來」交流道後,轉走國道124號。
 • 자동차로 : 히가시칸토 자동차도「이타코IC」에서 국도 124호
 • รถยนต์ : ถนนหลวงหมายเลข 124 จาก Itako IC ทางด่วนฮิกาชิคันโต
 • Di chuyển bằng xe ô tô : Lái xe trên đường 124 from Itako IC trên Higashi-Kanto Expressway.
 • Car Park : 600 spaces (free)
 • 停车场 : 600台(免费)
 • 停車場 : 600台(免費)
 • 주차장 : 600대 (무료)
 • ที่จอดรถี่ : 600 คัน (ฟรี)
 • Bãi đỗ xe : 600 xe đậu miễn phí
 • By train : 15 minutes from Choshi Station on the JR Sobu Line.
 • 电车 : 从JR总武线「銚子站」巴士约15分钟
 • 電車 : 在JR總武線「銚子站」下車後,轉搭公車約15分鐘。
 • 전철로 : JR소부선「초시역」에서 버스로 15분
 • รถไฟ์ : ประมาณ 15 นาที นั่งรถบัสจากสถานีโจชิ รถไฟ JR สายโซบุ
 • Di chuyển bằng tàu : 15 phút từ ga Choshi, JR sobu Line
 • Inquiries : Kamisu City Office Tourism Division, 0299-90-1217
 • 咨询 : 神栖市商工观光课 TEL:0299-90-1217
 • 洽詢 : 神栖市商工觀光課 TEL:0299-90-1217
 • 문의사항 : 가미스시 상공관광과 전화:0299-90-1217
 • ติดต่อ : สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอคามิซึ TEL:0299-90-1217
 • Liên lạc : Phòng phát triển du lịch của thành phố Kamisu TEL:0299-90-1217

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

 

Seaside Activities

夏日戏海

茨城夏日海邊戲水去

สนุกไปกับฤดูร้อน ณ ทะเล

Các hoạt động vui chơi trên biển vào mùa hè.

There are plenty of ways to spend your summer in Ibaraki. And it’s not just swimming – read on for ideas on how to make the most of the Ibaraki coast, whether it’s getting active, relaxing by the sea, or sampling local food.

提起夏天的海,最先想起的就是海水浴了。但是除了海水浴茨城还有其他多种魅力,阳光、海滩、美食、治愈、度假,应有尽有哦。 来吧,来茨城的海边来好好享受夏天吧。

茨城的夏日海洋魅力多多。除了海水浴之外,好玩的好吃的應有盡有,絕對帶給遊客意猶未盡的歡樂感受。
今年夏天就讓茨城的海給予你最清涼的享受吧!

이바라키의 여름 바다를 즐기는 방법은 여러가지가 있습니다.
해수욕 외에도 재밌게 즐길 수 있는 곳을 소개해 드립니다.
이바라키에서 힐링과 맛있는 것도 드시며 여름을 만끽해 보시는건 어떨까요!

กิจกรรมฤดูร้อน ณ ทะเลของอิบารากิมีหลากหลายอย่าง ซึ่งทางเรามีหลายกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเล่นน้ำทะเลอยากแนะนำ ฤดูร้อนปีนี้เชิญเพลิดเพลินไปกับการทำกิจกรรม ต่อด้วยรับประทานอาหารอร่อย ณ อิบารากิิ

Ở Ibaraki, có rất nhiều cách để tận hưởng kỳ nghỉ của mình khi hè tới. Ngoài tắm biển, dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu những hoạt động vui chơi giải trí trên biển. Hãy thư giãn và thưởng thức các món ăn đặc sản nơi đây để mùa hè của bạn trở nên trọn vẹn nhất nha.

 

Seaside Activities

海边岩石

礁岩區

갯벌 놀이

เล่นโขดหิน

Hoạt động vui chơi trên bờ biển

Explore the rockpools in the shallow, calm seas off the Northern Ibaraki coast to find crabs, hermit crabs and small fish. In Southern Ibaraki, have a go at gathering your own shellfish including asari clams and chowder clams.

在县北的海岸边有很多岩礁,由于茨城县的海波平浪静,岸边生息着很多螃蟹,寄生蟹,以及各种小鱼等。 县南的海岸则是砂石比较多,可以去赶海,钓虾,抓螃蟹,挖蛤蜊!

在縣北的岩礁群裡可以抓到螃蟹跟寄居蟹、小魚等等,茨城縣的海浪平穩,淺灘上有很多的潮汐帶小生物。

현북은 암초에 게, 소라게, 작은 물고기 등 잔잔한 파도가 치는 이바라키현의 바다에서는 바닷물이 고이는 장소에서 여러 생물들을 볼수 있습니다. 현남의 해안은 모래사장이 많아 바지락과 대합 등 조개캐기 채험을 할수 있습니다.

ทะเลทางตอนเหนือของจังหวัดมีโขดหิน ปูเสฉวน และเหล่าปลาตัวเล็กที่รวมตัวกันอยู่ตรงน้ำทะเล ส่วนชายหาดทางตอนใต้สามารถเก็บหอยลายและหอยกาบได้เป็นจำนวนมาก

Ở phía Bắc của tỉnh, trên những rạn đá bên bờ biển, có rất nhiều sinh vật như là cua, ốc Ẩn Sĩ (hay còn gọi là ốc mượn hồn) và rất nhiều các loài cá nhỏ được tìm thấy ở những vùng nước cạn với những làn sóng êm đềm. Ở bờ biển phía nam, trên những bãi biển bạn có thể tham gia các hoạt động bắt ngao và sò.

 

BBQ Areas

BBQ

BBQ

BBQ

BBQ

Khu nướng thịt BBQ

The campsites listed below are located near the beach – perfect for a seafood BBQ!

可以烧烤的露营场所。请一定品尝茨城新鲜的海鲜!

介紹多處鄰近海邊的烤肉露營場。

바다에서 가까운 곳의 바베큐가 가능한 캠프장을 소개합니다. 신선한 해산물을 꼭 드셔보세요!

แนะนำสถานที่ที่สามารถทำ BBQ โดยใช้ปลาที่สดมาทำเป็นวัตถุดิบ

Những địa điểm cắm trại dưới đây có thể tổ chức BBQ. Nơi đây rất là lý tưởng để bạn tổ chức tiệc BBQ hải sản với bạn bè và người thân.

Get the freshest ingredients for your BBQ at local fishmarkets and supermarkets in the area such as Hitachi Fish Market and Nakaminato Fish Market.

※烧烤的材料可以在附近的「日立鱼市场」「那珂湊鱼市场」等附近的市场或者店铺购买。

※可在「日立鮮魚市場」「那珂湊鮮魚市場」等鄰海店家,購買新鮮的海產。

※재료는 「히타치 오사카나 센터」「나카미나토 오사카나 센터」등 바닷가 주변의 가게에서 구입하실수 있습니다.

※วัตถุดิบสามารถหาซื้อได้ที่ HITACHI OSAKANA CENTER และ NAKAMINATO OSAKANA ICHIBA ฯลฯ

※Nguyên liệu cho bữa tiệc tiếng BBQ có thể mua tại các chợ như Hitachi Osakana center hay Nakaminato Osakana center, hoặc tại các siêu thị lân cận.

Campo Giardino

Campo giardino

Campo giardino

Campo giardino (캠프・쟈르디노)

Campo giardino

Campo Giardino

 

Taiyo Country Auto Campsite

大洋郊区汽车露营地

大洋鄉村露營場

다이요 컨트리 오트 캠프장

Taiyo Country Camp

Khu cắm trại Taiyo Country Auto Campsite

 

Kamisu City Nikkawahama Campsite

神栖市営日川浜汽车露营地

神栖市營日川濱浜露營場的網路照片

가미스시영 시라가와하마 오트 캠프장 사진

Kamisu Shiei Nikkawahama Auto Camping Ground

Thành phố Kamisu, khu cắm trại Nikkawahama Auto Campsite

 

Oarai Sunbeach Campsite

大洗阳光沙滩露营地

大洗陽光沙灘露營場

오아라이 선비치 캠프장

Oarai Sun Beach Camping Ground

Khu cắm trại Oarai Sunbeach Campsite

 

Tanoue Campsite

田上露营地

田上露營場

다오우에 캠프장

Tanoue Camping Ground

Khu cắm trại Tanoue Campsite

 

Hot Springs (onsen)

温泉

溫泉

온천

ออนเซ็น

Tắm Onsen

Soaking in a hot spring is the perfect way to recover after a day in the sun. as the spring water helps to relax the body and soothe sunburnt skin. Try a traditional meal at a ryokaninn or hot spring resort to feel fully refreshed.

在海边尽情游玩之后,当然要泡泡温泉才够舒服。
不仅能够修复被紫外线晒伤的肌肤,还能够松解我们疲劳的身体,然后再接着在酒店享受美味。这才是最棒的悠闲度假!

在海邊盡興玩了一天之後,晚上當然就要泡泡溫泉才過癮。讓日曬後的肌膚和疲憊得到慰藉。
旅館的晚餐更是有著令人期待的美味,為一天劃下完美的句點。

바닷가를 즐기신 후에는 온천을 추천합니다.
햇볕에 그을린 피부와 피곤한 몸을 풀어줍니다.

หลังจากเล่นน้ำทะเลเสร็จแล้ว ขอแนะนำต่อด้วยการแช่ออนเซ็น
ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายหลังจากการอาบแดด

Sau khi vui chơi trên biển, thì tắm onsen là một lựa chọn tuyệt vời. Tắm Onsen là cách dể chăm sóc làn da của bạn sau một ngày phơi nắng và giúp cơ thể bạn cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Thưởng thức những món ăn tươi ngon tại khách sạn hay ryokan dưới đây sẽ giúp bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái và thư giãn.

Hirakata Port Hot Spring Sakana-no-Yado Marumitsu

平泻港温泉 鮟鱇鱼之乡 MARUMITU

平潟港溫泉 魚之宿 Marumitsu

히라카타 항 온천 우오노 야도 마루미쓰

Marumitsu

Hirakatakō-onsen Sakana-no-Yado Marumitsu

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Itsuura Kanko Hotel Annex Taikanso

五浦观光酒店 别馆 大观莊

五浦觀光飯店 別館 大觀莊

이츠우라 관광 호텔 별관 다이칸소

Izura Kanko Hotel Ibaraki

Khách sạn Izura Kanko Annex Taikanso

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Toshimaya Tsukihama-no-Yu

丰岛屋月滨温泉

月濱之湯溫泉旅館

도시야마 쓰키하마노유

TOSHIMAYA TSUKIHAMA-NO-YU

Toshimaya Tsukihama-no-Yu

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Iyashi-no-yado Yamani Gousaku

YAMANI乡作

療癒民宿 鄉作

이야시노 야도 야마니코사쿠

Gousaku

Iyashi-no-yado Yamani Gousaku

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

North Ibaraki Lohas Ibaraki Seaside Hotel

磯原海滨酒店

北茨城慢活 磯原海濱飯店

기타이바라키 로하스 이소하라 시사이드 호텔

Isohara Seaside Hotel

Khách sạn North Ibaraki Lohas Ibaraki Seaside

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Futasushima Kanko Hotel

二岛观光酒店

二島觀光飯店

후타쓰시마 관광호텔

FUTATSUSHIMA

Khách sạn Futasushima Kanko

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Urara-no-Yu Juo

鵜来来湯十王

鵜來來湯十王

우라라노유 주오

Uraranoyu Juo

Urara-no-Yu Juo

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Umizukushi-no-Yu Hagiya Ryokan (the spring water used in the baths here flows through rock formed in the Cambrian Era, more than 500 million years ago)

HAGI屋旅馆

海景 Hagi屋旅館 (非溫泉,主打古地質海藻浴)

우미즈쿠시노유 하기야료칸(캄브리아노 유)

HAGIYA RYOKAN (น้ำร้อน Cambrian)

Umizukushi-no-Yu Hagiya Ryokan (Nước nóng ở nơi đây được chảy qua những phiến đá từ thời Cambrian, trên 500 triệu năm trở về trước)

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Yura-no-Sato Hitachi-ten (not a natural hot spring but features open air baths with views of the Pacific Ocean)

湯楽之里日立店 (虽然水质不是温泉水,但是可以欣赏到太平洋绝景的露天浴场,超有人气)

湯樂之里日立店 (非溫泉,但有可以享受絕美太平洋海景的露天浴場)

유라노 사토 히타치점(온천은 아니지만 태평양의 절경을 바라볼수 있는 노천 온천이 인기)

Yura no Sato สาขาฮิตาจิ (การชมทิวทัศน์มหาสมุทรแปซิฟิกจากอ่างแช่น้ำได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก)

Yura-no-Sato Hitachi-ten (Không phải kiểu onsen truyển thống, mà là kiểu bồn tắm mở nhìn ra biển Thái Bình Dương)

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Isozaki Onsen Hotel New Hakuaki

矶崎温泉 新酒店白亜紀

磯崎溫泉 新白堊紀飯店

이소자키 온천 호텔 뉴 하쿠아키

Hakuaki

Isozaki Onsen Khách sạn New Hakuaki

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Ajigaura Hot Spring Nozomi

阿字浦 温泉NOZOMI

阿字浦 溫泉之望

아지가우라 온천 노조미

Ajigaura Onsen

Ajigaura Onsen Nozomi

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Hitachinaka Hot Spring Kirari Bettei

常陆那珂温泉 喜楽里別邸

常陸那珂溫泉 喜樂里别邸

아지가우라 온천 노조미

Hitachinaka Onsen Yurakirari

Hitachinaka Onsen Kirari Bettei

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Kanpo-no-yado Oarai

KANNPO之宿大洗

Kanpo之宿大洗

히타치나가 온천 기라리벳테이

Kanponoyado Oarai

Kanpo-no-yado Oarai

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Oarai Hotel

大洗酒店

大洗飯店

간바노야도 오아라이

OARAI HOTEL

Kanpo-no-yado Oarai

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Oarai Seaside Hotel

大洗海边酒店

大洗海濱飯店

오아라이 호텔

Ooarai SeasideHotel

 

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Tobita-so

飞天莊

飛田莊

오아라이 시사이드 호텔

Tobitaso

Tobitaso

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Ikoi-no-mura Hinuma

IKOI之村涸沼

休憩之村 涸沼

도비타소

Ikoinomura Hinuma

Ikoi-no-mura Hinuma

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Hot Park Hokota

HotPark鉾田

HotPark鉾田

이코이노무라 히누마

Hot Park Hokota

HotPark Hokota

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Taiyo Hot Spring Top Sante Taiyo

大洋温泉 Top Sante大洋

大洋溫泉 TopSante大洋

홋토파크 호코타

Top-Sante Taiyo

Taiyo Onsen Top Sante Taiyo

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Yu Port Hasaki

Yuport Hasaki Hotel

天然溫泉Hasaki

다이요온천 톳푸산테다이요

Kamisu Yuport Hasaki

Yu Port Hasaki

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Satoumitei (not a natural hot spring but offers magnificent views of the ocean from the baths)

里海邸 金波楼本邸 ←虽然不是温泉酒店,但却是一家非常高档安静,让人放松的酒店。

里海邸 金波樓本邸 (非溫泉,不過住宿品質良好安靜)

사토우미테이 킨파로 혼테 ←온천은 아니지만 조용히 쉴수 있는 숙소

Satoumitei

Satoumitei Kinparo Hontei (Không phải là onsen truyền thống mà là bồn tắm mở với view nhìn ra biển)

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Marine Sports

海上运动

水上活動

해양 스포츠

Marine Sports

Các môn thể thao trên biển

Try your hand at sea kayaking, surfing, bodyboarding, yacht cruising and more on Oarai Sunbeach, the largest beach in Ibaraki.

可以在县内最大的大洗海滩上尝试各种海上运动,比如海上皮艇,冲浪运动,俯伏冲浪板,游艇巡航等等都有体验教室。

大洗陽光沙灘有橡皮艇、衝浪、趴板、帆船等教學教室和一日體驗遊。

바다 카약과 서핑, 바디 보트, 요트 크루징 등의 교실과 1일 체험을 현내 최대의 해수욕장인 오아라이 선비치에서 체험하실수 있습니다.

กิจกรรมเข้าคลาสเรียน หรือ เข้าร่วมประสบการณ์ 1 วัน อาทิ พายเรือคายัค กระดานโต้คลื่น Bodyboarding Yacht cruising ฯลฯ ณ Oarai Sun Beach ชายหาดที่ใหญ่ที่สุดของอิบารากิ

Có rất nhiều các lớp học hoặc các trải nghiệm như chèo thuyền trên biển và lướt sóng, lướt ván, du thuyền tại bãi biển Oarai Sun beach, bãi biển lớn nhất trong tỉnh.

 

Other Seaside Spots

其他景点

其它景點

그 외의 장소

สถานที่อื่น ๆ

Các địa điểm khác

Head a little away from the coast to discover great sightseeing spots including a planetarium, aquarium and art museum!

几个离海较近的观光景点。
推荐茨城的天文馆,水族馆,美术馆等。

天文台、美術館、水族館都是鄰近海邊的觀光景點,野外活動也相當盛行。

바다 가까이에 있는 관광명소 입니다. 프라네타리움, 수족관, 미술관 등 이바라키의 추천 명소 입니다.

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณทะเล ท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

Dưới đây là những địa điểm tham quan gần biển bao gồm mô hình vũ trụ, thủy cung, bảo tàng mỹ thuật và các hoạt động vui chơi thể thao trên nước rất vui nhộn.

Hitachi Civic Center

日立市民中心

日立天文科學館

히타치 시빅센터

Hitachi Civic Center

Hitachi Civic Center

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Aquaworld Oarai Aquarium

海洋世界大洗水族馆

大洗水族館

아쿠아월드 오아라이

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโออาไรจังหวัดอิบารากิ

AQUAWORLD Oarai

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Rokkakudo

六角堂

六角堂

록카쿠도

อิซึระรกคาคุโด

Lầu 6 góc Rokkakudo

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Hitachi Seaside Park

国营常陆海滨公园

國營常陸海濱公園

국영 히타치 해변공원

ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค

Hitachi Seaside Park

Website

网页

網址

홈페이지

เว็ปไซต์

Website

 

Sparklers and other handheld fireworks are a popular activity on summer evenings. Fireworks are available at shops near beaches.

Biggest seaweed lava 在 是 是 是 !! The fire can be reached in the city of Oarai town.

In the evening, there is no smoke . Fire standing large-resident town above Yes Yes more than more than arrival喔!

여름 있습니다 있습니다 있습니다 있습니다 있습니다.

การ ค้า ได้ (ค้า ค้า ค้า ค้า)

B. n c. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.

 

If you’re a morning person, get up early to witness the sunrise over the Pacific Ocean!

Pacific Hijiri

Presiding Deputy Mr. Laughter Disappointing Pacific Hijide Scenic Spot.

태평양 주십시오 주십시오 주십시오.

Moth

Hãy dậy sớm và ngắm mặt trời mọc từ biển thái Bình Dương