Trú lại


ibarakimap

Phía Bắc tỉnh

IZURA KANKO HOTEL (Located in Kitaibaraki City)
Khách sạn du lịch ở Idura
Vị trí 722 Ootsumura, Thành phố Kita Ibaraki, Tỉnh Ibaraki
Điện thoại 0293-46-1111
Địa chỉ Web https://www.izura.net/en/

TOSHIMAYA TSUKIHAMA-NO-YU (Located in Kitaibaraki City)
Toshiyama Nhà tắm Tsukioka
Vị trí 200-3 Isohara, thị trấn Isohara , Thành phố Kita Ibaraki, Tỉnh Ibaraki
Điện thoại 0293-43-1311
Địa chỉ Web http://www.tukihama.co.jp/

Daigo hot spring YAMIZO (Located in Daigo Town Kuji-gun)
Suối nước nóng Daigo Yamizo
Vị trí 524-2 Yada, thị trấn Daigo, Kujidon, Tỉnh Ibaraki
Điện thoại 0295-72-1511
Địa chỉ Web http://www.yamizo.com/

Fukuroda hot springs OMOIDE-ROMANKAN (Located in Daigo Town, Kuji-gun)
Suối nước nóng Fukuroda Hội quán lãng mạn, mang tính kỉ niệm
Vị trí 978 Fukuroda, Thị trấn DaigoKujidon , tỉnh Ibaraki
Điện thoại 0295-72-3111
Địa chỉ Web http://www.roman-kan.jp/

Fukuroda hot springs Takimi-no-yado HOUNENMANSAKU
Suối nước nóng Fukuroda, Takiminoyado ,Honenmansaku
Vị trí 169-3 Fukuroda ,thị trấn Daigo Kujidon , tỉnh Ibaraki
Điện thoại 0295-72-3011
Địa chỉ Web http://www.fukuroda.co.jp/english/index.html

HOTEL TERRACE the SQUARE HITACHI (Located in Hitachi City)
Hotel Terrace the Square Hitachi
Vị trí 1-20-3 Thị trấn Saiwai , thành phố Hitachi, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 0294-22-5531
Địa chỉ Web http://square-hitachi.jp/top.htm

Wine & Seafood Cuisine ~ KASUGA HOTEL (Located in Hitachinaka City)
Khách sạn Kasuga (món ăn và rượu)
Vị trí 11-4 Thị trấn Minatohon , thành phố Hitachinaka, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-262-3164
Địa chỉ Web http://www.kasugahotel.co.jp/english-page.htm

Satoyama woodland hotel TOKIWAJI
Khách sạn Satoyama, con đường Tokiwa
Vị trí 1800 Thị trấn Masui , thành phố Hitachi Ota, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 0294-72-4141
Địa chỉ Web http://satoyama-hotel.com/en/

HAGIYA RYOKAN
Bãi tắm Dukushino ,Lữ quán Hagiya
Vị trí 1-1-15 Thị trấn Mizugi , thành phố Hitachi, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 0294-52-2522
Địa chỉ Web http://hagi-ya.com/en/

Trung tâm tỉnh

OARAI PARK HOTEL (Located in Oarai Town, Higashiibaraki-gun)
Khách sạn Park Oarai
Vị trí 8249-10 Thị trấn Ishohara ,Oarai, thành phố Higashi Ibaraki, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-267-2171
Địa chỉ Web http://www.ooarai.co.jp/

OARAI HOTEL (Located in Oarai Town, Higashiibaraki-gun)
Khách sạn Oarai
Vị trí 6881 Thị trấn Isohara , Oarai thành phố Higashi Ibaraki , tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-267-2151
Địa chỉ Web http://www.oarai-hotel.co.jp

Pension celebrity
Lãnh địa Tobita “Pension celeb”
Vị trí 8226-6 Thị trấn Isohama , Oarai, thành phố Higashi Ibaraki, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-267-5070
Địa chỉ Web http://tobitaso.book.direct/en-gb

OARAI YAMAGUCHI-RO (Located in Oarai Town Higashiibaraki-gun)
Lầu Yamaguchi Oarai
Vị trí 8249-4 Thị trấn Ishohama ,Oarai , thành phố Higashi Ibaraki, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-267-3566
Địa chỉ Web http://yamaguchirou.com/

KOBAYASHI-RO (Located in Oarai Town, Higashiibaraki-gun)
Lầu Kobayashi
Vị trí 6880 Thị trấn Ishohama, Oarai, thành phố Higashi Ibaraki, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-266-2005
Địa chỉ Web http://www.kobayashirou.com/

PRESIDENT HOTEL MITO (Located in Mito City)
President Hotel Mito

<thĐịa chỉ Web

Vị trí 2-2-2 Jonan , thành phố Mito, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-300-1100
Địa chỉ Web http://www.solarehotels.com/en/hotel/kanto/president-hotel-mito/

SANNOMARU HOTEL (Located in Mito City)
Khách sạn San-no Marui
Vị trí 2-1-1 San-no Maru , thành phố Mito, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-221-3011
Địa chỉ Web http://www.sannomaru-hotel.co.jp/

BUSINESS HOTEL IZUMIYA (Located in Mito City)
Khách sạn Idumiya
Vị trí 2-4-26 Thị trấn Tokiwa , thành phố Mito, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-231-2295
Địa chỉ Web http://www.izumiya-mito.com/

MITO KEISEI HOTEL (Located in Mito City)
Khách sạn Keisei ,Mito
Vị trí 1-4-73 Sanno Marui , thành phố Mito, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-226-3111
Địa chỉ Web http://www.mito-keiseihotel.com/

MITO PLAZA HOTEL
Khách sạn Mito Plaza
Vị trí 2078-1 Thị trấn Senba , thành phố Mito, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-305-8111
Địa chỉ Web http://www.mito-plaza.jp/hotel-concept/en-index.html

Japanese Restaurant & Inn SHIROYAMA (Located in Kasama City)
Lữ quán ẩm thực Shiroyama
Vị trí 14-1Kasama , thành phố Kasama, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 0296-72-0861
Địa chỉ Web http://www.siroyama.biz

HOTEL TERRACE THE GARDEN MITO
Hotel Terrace the Garden Mito
Vị trí 1-7-20 Thị trấn Miya , thành phố Mito, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-300-2500
Địa chỉ Web http://www.hotelterracethegardenmito.com/en-gb/

HOTEL LAKEVIEW MITO
Hotel Lake View Mito
Vị trí 2-8-22 Jonan , thành phố Mito, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-224-2727
Địa chỉ Web http://www.hotellakeviewmito.com/eng/index.html

HOTEL MIMATSU
Khách sạn Mimatsu
Vị trí 2-4-26 Thị trấn Miya , thành phố Mito, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-224-3005
Địa chỉ Web http://www.mimatsu-hotel.co.jp/

Phía Nam tỉnh

Ishioka-shi Kokuminshukusha TSUKUBANE, a people's hotel (Located in Ishioka City)
Tsukubane Nhà trọ bình dân, Thành phố Ishioka
Vị trí 2132-50 Obata , thành phố Ishioka, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 0299-42-3121
Địa chỉ Web http://www.tsukubane.tv/

HOTEL GRAND SHINONOME (Located in Tsukuba City)
Hotel Grand Shinonome
Vị trí 488-1 Onozaki, thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-856-2211
Địa chỉ Web http://www.hg-shinonome.co.jp/english/

OKURA Frontier hotel TSUKUBA
Okura Frontier Hotel Tsukuba
Vị trí 1-1364-1 Aduma , thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-852-1112
Địa chỉ Web https://www.okura-tsukuba.co.jp/eng/

TSUKUBA ONSEN HOTEL
Khách sạn có suối nước nóng ở Tsukuba
Vị trí 395 Tsukuba , thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-866-0521
Địa chỉ Web http://www.tsukuba-onsen.co.jp/

Tsukuba hot spring TSUKUBA GRAND HOTEL
Tsukuba Grand Hotel
Vị trí 1050-1 Tsukuba , thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-866-1111
Địa chỉ Web http://tsukuba-grandhotel.co.jp/english/index.html

TSUKUBASAN EDOYA
Núi Tsukuba Edoya
Vị trí 728 Tsukuba , thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-866-0321
Địa chỉ Web http://tsukubasan.co.jp/

Phía Tây tỉnh

HOTEL SANSUI (Located in Koga City)
Khách sạn Sansui
Vị trí 1-8-32 Chuocho, Koga City, Ibaraki
Điện thoại 0280-22-0226
Địa chỉ Web http://hotelsansui.co.jp/en/

Rokko(nằm vị trí Đông Nam tỉnh)

ITAKO HOTEL (Located in Itako City)
Khách sạn Itako
Vị trí 1-10-7 Ayame , thành phố Itako, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 0299-62-3130
Địa chỉ Web http://www.itakohotel.co.jp/english

AYAME RYOKAN
Lữ quán Ayame
Vị trí 108-24 Itako, thành phố Itako, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 0299-62-2127
Địa chỉ Web http://www.ayame.co.jp/ayame.english/index.html

KASHIMA CENTRAL HOTEL
Khách sạn Kashima Central
Vị trí 4-7-11 Onohara, thành phố Kamisushi, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 0299-95-5511
Địa chỉ Web http://www.ekch.jp/