Mua sắm


ibarakimap

Phía Bắc tỉnh

Fashion Cruise Newport Hitachinaka
Fashion Cruise Newport Hitachinaka
Vị trí 35 Shinkou ,Thành phố Hitachinaka
Điện thoại 029-264-2430
Card card002card003card004
Đường truyền http://www.fashion-cruise.jp/(JP)

Trung tâm tỉnh

AEON MALL Mitouchihara
Aeon mall Mito Uchihara
Vị trí 135 Nakahara ,Thành phố Mito ,tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-259-1000
Card card002card001card003card004
Đường truyền http://mitouchihara-aeonmall.com/(JP)

RESORT OUTLET OARAI
Oarai Resort Outlet
Vị trí 11-2 Minato Cyuuo , thị trấn Oarai,tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-264-9123
Card card002card001card003
Đường truyền http://www.oarai-outlet.com/(JP)

Mito Roadside Restaurant, HITACHI-NO-SATO (in Mito)
Điểm dừng chân nghỉ ngơi tại Hitachi-no-sato ,thành phố Mito

Vị trí 415 Thị trấn Kakurai,Thành phố Mito, tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-253-3251
Đường truyền http://www.mito-drivein.com(JP)

Phía Nam tỉnh

iias TSUKUBA
Iias Tsukuba
Vị trí Khu 1C50 Học Viện nghiên cứu Tsukuba ,tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-828-8000
Card card002card001card003card004
Đường truyền http://tsukuba.iias.jp/(JP)

AMI PREMIUM OUTLETS
Ami Premium Outlet
Vị trí 4-1-1Yoshiwara, thị trấn Ami ,tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-829-5770
Card card002card003card004
Đường truyền http://www.premiumoutlets.co.jp/en/(EN)

AEON MALL Tsuchiura
Aeon mall Tsuchiura
Vị trí 367 Kamitakatsu ,Thành phố Tsuchiura ,tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-835-8600
Card card002card003card004
Đường truyền http://www.aeon.jp/sc/tsuchiura/(JP)

AEON MALL Tsukuba
Aeon Mall Tsukuba
Vị trí 66-1 Inaoka , Thành phố Tsukuba ,Tỉnh Ibaraki
Điện thoại 029-836-8600
Card card002card003card004
Đường truyền http://tsukuba-aeonmall.com/(JP)